Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan deltage i undersøgelsen?
Alle over 13 år kan deltage i undersøgelsen.

Skal jeg være aseksuel for at deltage?
Nej, både aseksuelle og ikke-aseksuelle personer kan deltage. Det hjælper os faktisk at have ikke-aseksuelle deltagere, fordi vi kan sammenligne dem med vores aseksuelle deltagere. Derfor opfordrer vi alle – uanset hvordan de identificerer sig – til at deltage. 

Hvad er formålet med undersøgelsen?
Formålet med undersøgelsen er at undersøge forskellige grupper af aseksuelle, men ikke-aseksuelle opfordres til at besvare spørgeskemaet for at have en gruppe at sammenligne med. Derudover bruges data fra (spørgeskema)undersøgelsen til at skabe en database for fremtidige ledere i det aseksuelle miljø og forskere.

Må jeg dele spørgeskemaet med andre?
Ja, det må du meget gerne. Vi vil gerne have svar fra både aseksuelle og ikke-aseksuelle personer.

Hvor længe er spørgeskemaet åbent?
Undersøgelsen bliver foretaget hvert år – normalt fra midten af oktober til slutningen af november. Spørgeskemaet kan være åbent i længere tid, men for en sikkerheds skyld anbefaler vi at du planlægger at besvare spørgeskemaet inden 30. november.

Kan jeg springe spørgsmål over som jeg ikke har lyst til at besvare?
Ja, næsten alle spørgsmål er frivillige. Hvis der er spørgsmål du ikke har lyst til at besvare, kan du altid springe videre til det næste spørgsmål du har lyst til at besvare.

Kan jeg besvare spørgeskemaet på min telefon?
Vi anbefaler at du bruger en computer for at sikre kompatibilitet, men du kan også bruge en telefon.

Jeg har tekniske problemer
Prøv at opdatere din internet browser til den seneste version, hvis du oplever tekniske problemer i forbindelse med at tilgå spørgeskemaet. Hvis du stadig har problemer kan du kontakte os på asexualcensus@gmail.com.

Findes der en mere tilgængelig udgave af spørgeskemaet?
Hvis du ikke kan besvare spørgeskemaet på grund af problemer med tilgængeligheden, kan du skrive en besked til os på asexualcensus@gmail.com, så vi kan finde en mere tilgængelig løsning.

Hvorfor kommer det samme spørgsmål to gange? Er det en fejl?
Det er helt bevidst – nogle gange spørger vi ind til det samme emne med forskellige formuleringer eller svarmuligheder. På den måde kan vi både se hvilke spørgsmål der fungerer bedst til fremtidige undersøgelser og om formuleringen påvirker hvilke svar folk giver. 

Kan jeg stoppe undervejs og vende tilbage senere?
Nej, der er desværre ingen mulighed for at gemme dine svar og vende tilbage senere. Du kan lade vinduet med spørgeskemaet stå åbent så længe vil, men hvis du lukker vinduet, skal du starte forfra. Besvarelsen af spørgeskemaet tager omkring 30 minutter.

Hvad sker der hvis jeg stopper undervejs?
Din besvarelse bliver kun gemt hvis du trykker på ”Send” efter at have besvaret alle spørgsmål. Hvis du lukker spørgeskemaet undervejs bliver din besvarelse ikke gemt. 

Hvordan kan jeg give feedback på spørgeskemaet?
I den sidste del af spørgeskemaet er der mulighed for at skrive en anonym kommentar. Du kan også sende feedback til os direkte på mailadressen asexualcensus@gmail.com.

Hvem kan tilgå data fra (spørgeskema)undersøgelsen?
Data bliver analyseret af medlemmer af The Ace Community Survey Team. Når data er blevet gennemgået af vores team, deler vi det nogle gange med akademiske forskere og aseksuelle organisatorer, der anmoder om det. Hvis du er forsker og gerne vil have adgang til vores data, kan du udfylde anmodningsformularen her.

Jeg har set The Ace Community Survey blive refereret til som “Asexual Census [folketælling]”. Er det en egentlig folketælling?

The Ace Community Survey er formelt set ikke en folketælling, da den ikke undersøge hele det aseksuelle miljø, men kun et udsnit af det. Tidligere udgaver af undersøgelsen blev navngivet og refereret til som ”Asexual Census” eller ”AVEN Census” som reference til det første forsøg på at lave en undersøgelse af det aseksuelle miljø i 2011 i forbindelse med Asexual Awareness Week (hvilket formelt set heller ikke var en folketælling).

Hvem foretager undersøgelsen?
Undersøgelsen bliver foretaget af The Ace Community Survey Team, som er en gruppe af frivillige, aseksuelle aktivister.

Er The Ace Community Survey knyttet til andre grupper?
The Ace Community Survey startede oprindeligt i samarbejde med The Asexual Visibility and Education Network (AVEN, Dansk: netværk for oplysning og synlighed for aseksualitet), men har altid arbejdet uafhængigt og siden 2017 har det været fuldstændigt uafhængigt og ikke knyttet til andre ace organisationer. 

Bliver undersøgelsen godkendt via en IRB gennemgang?
Oversætters note: IRB er en amerikansk benævnelse for en institution der gennemgår forskningsprojekter for at sikre at de er etisk forsvarlige.
Som et uafhængigt projekt som ikke er tilknyttet noget universitet eller formel forskningsorganisation, går vi ikke gennem IRB i øjeblikket. Hvis du er en forsker som er interesseret i undersøgelsens IRB-status kan du kontakte os for flere detaljer.  

Hvor og hvornår bliver resultaterne offentliggjort?
Resultater og analyser bliver offentlig på https://acecommunitysurvey.org/, men der er ikke nogen fast udgivelsesdato.

Hvordan kan jeg blive involveret?
Vi søger i øjeblikket frivillige analytikere til at hjælpe med at skrive rapporter ud fra resultaterne af spørgeskemaet – vi er interesseret i enhver med erfaring i statistisk analyse. Hvis du har relevant erfaring og er interesseret i at hjælpe kan du skrive en mail til asexualcensus@gmail.com.

Hvad hvis mit spørgsmål ikke står her?
Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte os på asexualcensus@gmail.com.