De geschiedenis van voorgaande enquêtes over de aseksuele community

De 2014 Ace Community Census was verre van de eerste enquête die over de ace community werd gehouden. Enquêtes over de aseksuele community worden sowieso al gehouden sinds 2008. Hieronder geven wij een korte geschiedenisles over de verschillende enquêtes en wat we ervan hebben geleerd. Als je alleen geïnteresseerd bent in de resultaten, kun je die onderaan deze post terugvinden.

De eerste community enquête waar wij van weten is de AVEN Enquête 2008. Deze werd georganiseerd door het AVEN Project Team (PT) om demografische informatie te werven en om te polsen wat mensen verwachtten van het PT. Deze enquête had 29 vragen en 300 respondenten. Voor een tijdje werd er geen analyse gepubliceerd, omdat de vragen niet met analyse als doel waren geschreven, en vanwege privacyoverwegingen in zo’n kleine gemeenschap. Dit werd zelfs een obstakel voor het creëren van volgende enquêtes, want waarom een nieuwe enquête maken als de vorige nog niet eens geanalyseerd is?

Uiteindelijk werd er in 2009 een kleine subset van de resultaten gepubliceerd. Het duwtje in de rug kwam van een academisch paper, omdat de auteur een intern rapport had ingezien en het graag wilde citeren. De rest van de enquête blijft tot op heden ongepubliceerd.

Later, in 2011, organiseerde de Asexual Awareness Week (AAW) de 2011 AAW Asexual Community Census. Deze enquête was grotendeels gecreëerd voor politieke doeleinden, om aan te tonen dat aseksuelen in grote getalen voorkomen, en om voor inclusie in de LHBT gemeenschap te pleiten. Deze werd 3.400 keer ingevuld, wat het toendertijd de grootste steekproef van aseksuelen maakte. (Het werd later gepasseerd door de UC Campus Climate Survey, die meer dan 4.700 aseksuele respondenten had, al is de data van die enquête nog niet geanalyseerd specifiek met betrekking tot aseksualiteit.)

Er werden wat voorlopige resultaten gepubliceerd, maar verder bleef de 2011 AAW Asexual Community Census onaangeraakt totdat een AVEN lid genaamd Siggy er een klacht over indiende. Siggy werd daarop gevraagd om de analyse te doen en dit werd gepubliceerd in 2012. De 2011 AAW Census had een aantal problemen. De vragen over gender en romantische geaardheid waren omslachtig en verscheidene vragen hadden een duidelijk politieke voorkeur, wat deze onbruikbaar maakte. Daarbovenop waren nationaliteit en etniciteit moeilijk te interpreteren, omdat dit open vragen waren en omdat etniciteit niet goed over landsgrenzen heen vertaalt. De nationaliteit en etniciteit data werden uiteindelijk gepubliceerd in 2014.

Na de 2011 AAW Census probeerde AAW de 2013 AAW Census te organiseren. Dit was een veel ambitieuzer project, met input van meerdere academici en plannen om IRB goedkeuring te krijgen (IRB is een onafhankelijke ethiek raad, die nodig is om de legitimiteit van de enquête te maximaliseren onder academici). De commissie die zich met de enquête bezighield verloor momentum tijdens het schrijven van de vragen.

Onafhankelijk van de hierboven genoemde enquêtes, werd er nog één georganiseerd door AVENes, de Spaanstalige AVEN. Encuesta AVENes is een jaarlijkse enquête die loopt sinds 2011, met gepubliceerde resultaten. Het poogt alleen respondenten te krijgen uit de Spaanstalige community, en had 730 respondenten in de vorige enquête. Het is grotendeels onder de radar gebleven in de algemene aseksuele community omdat het niet in het engels is, maar het is een model voor succes als enquête die voor meerdere jaren is gehouden.

Wat ons brengt bij de 2014 Ace Community Census, de enquête waarvoor deze website in het leven is geroepen! Voor de enquête van 2014 kregen we meer dan 14.000 respondenten en hebben we een voorlopig rapport gepubliceerd. De Ace Community Census, wat nu de Ace Community Enquête heet, is bedoeld om een jaarlijkse enquête te zijn, al heeft de geschiedenis ons geleerd dat het niet altijd lukt.

In conclusie, er zijn een hoop valkuilen voor een community enquête die georganiseerd is door vrijwilligers. Het is vrij makkelijk om genoeg respondenten te krijgen, maar het moeilijke is de analyse achteraf. Andersom is het ook belangrijk om vragen te schrijven met de analyse in het achterhoofd. Er zijn veel onderwerpen die lastig zijn om fatsoenlijk te onderzoeken en het enquêteteam probeert te leren van de vorige pogingen. Desalniettemin streven wij niet voor perfectie (de geschiedenis heeft ons dit afgeleerd) en we hopen dat toekomstige enquêtes op hun beurt weer van onze fouten kunnen leren.

Alleen de resultaten:

De resultaten van de 2008 AVEN enquête

De analyse en het commentaar van de 2011 AAW enquête

De resultaten van de Encuesta AVENes 2013