Over de enquête en de website

De Ace Community Enquête is een voortdurende, jaarlijkse enquête met een vaste set demografische vragen en een roterende set actuele vragen, om zo betere informatie te kunnen vergaren over de samenstelling van aseksuele communities, en om mogelijke trends binnen deze communities te kunnen volgen. Deze website is gecreëerd om als centrale bron te dienen van de Ace Community Enquête, waar alle voorgaande en komende enquêteverslagen zullen worden gepubliceerd en gearchiveerd. Het Ace Community Enquête Team is een klein team van online vrijwilligers met data analisten, schrijvers, en vertalers, die de enquête maken, de verslagen publiceren, en deze blog runnen.

U kunt contact opnemen met de leden van het Ace Communnity Enquête Team via onze contact pagina hier of door te mailen naar asexualcensus@gmail.com.

De eerste enquête, in 2014, ontving in totaal 14.210 respondenten (aces = 10.880 en niet-aces = 3.330), wat het toendertijd de grootste dataset over aseksualiteit maakte. Elk jaar hierna is er een nieuwe enquête uitgebracht met bijbehorend verslag, waarmee onze data over de ace community en het aseksualiteit spectrum elk jaar verder groeien.

De enquête representeert een gemakssteekproef die gerekruteerd is via een sneeuwbalsteekproef. Aankondigingen met een link naar de enquête werden zowel geplaatst op verscheidene grote aseksuele websites (AVEN, The Asexual Agenda, etc.), als in aseksualiteit-gerelateerde groepen op verschillende populaire social media websites (Facebook, Tumblr, Instagram, Twitter, Reddit, Discord, etc.). Respondenten worden aangemoedigd de link te delen met andere aseksuele communities of personen die ze kennen. Het rekruteren is gefocust op respondenten op het aseksuele spectrum, maar niet-aseksuele respondenten die de enquête tegenkwamen werden ook aangemoedigd die in te vullen, wat enige mogelijkheid bood om de data tussen de twee groepen te vergelijken. Het doel is om te informeren naar en bewust te zijn van de ervaringen van de ace community en iedereen op het aseksuele spectrum.

Het is belangrijk om te melden dat de aseksuele spectrum respondenten niet aseksuele spectrum mensen in het algemeen representeren, maar eerder mensen die genoeg contact hebben met de community om de enquête tegen te komen. Verder zijn sommige ace communities over- of onder-gerepresenteerd vanwege verschillen in rekruteringseffectiviteit, bijvoorbeeld door taalbarrières of de overrepresentatie van jongere mensen in online communities. Tot slot representeren de niet-ace respondenten niet de algehele samenleving, maar eerder de mensen die in contact zijn met aces en ace communities.
Als je een onderzoeker bent die gebruik wenst te maken van de data, of die een ruwe kopie wil hebben, neem vooral contact met ons op.